Over ons

Wentzo slogan connect to make a difference

Missie

De missie van Wentzo Foundation is van betekenis te zijn voor de kwetsbare medemens. Dit doen we door het stimuleren en bevorderen van de ontwikkeling van deze medemensen. Daarmee verbeteren we de leefwereld van deze doelgroep. Deze missie is terug te vinden in de slogan van Wentzo Foundation: Van betekenis zijn.

Visie

Wentzo Foundation ondersteunt projecten die een grote bijdrage leveren aan het beter en mooier maken van de levens van mensen die dit heel hard nodig hebben. Mensen die om wat voor reden dan ook aan de zijlijn staan, die geen naam en plaats meer hebben of die door ziekte, ongelijkheid, armoede of conflicten grote uitdagingen kennen in hun leven. De focus ligt op projecten in de zorg, het onderwijs en de maatschappij in Nederland en alle andere landen in deze wereld.

Wentzo Foundation vindt de relatie met de aanvragende partij van wezenlijk belang. Om het voor ogen hebbende doel te bereiken is Wentzo Foundation van mening dat een goede samenwerking ontzettend belangrijk is.

Een Wentzo collega is bezig met het vullen van boodschappen kratten bij de Voedselbank

Doel

Volgens de statuten heeft de stichting de volgende doelen:

  • Het initiĆ«ren, bevorderen en ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en jeugd- en ouderenzorg.
  • Het financieel of anderszins ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen die als zodanig kwalificeren in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
  • Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur Wentzo Foundation

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zoals de reis- en verblijfskosten naar projecten die worden bezocht.

Het bestuur wordt gevormd door:

Martijn Wentzel

Martijn Wentzel

Voorzitter
Gonny

Gonny Mosterd

Penningmeester
Marjolein

Marjolein van der Ham

Secretaris

Ons beleidsplan

Transparantie is het uitgangspunt van het beleid van de Wentzo Foundation. Om deze reden is ervoor gekozen om het beleidsplan publiekelijk beschikbaar te maken.